SCHNEIDER LHL26000M | LHL26000M 2P 600V 400A MCS | Nedco