SCHNEIDER 8538SBG13V06 | 8538SBG13V06 COMB STR DSW SIZE 0 TYPE 1 | Nedco