SCHNEIDER 8536SCO2V02 | 8536SCO2V02 MAG STR SIZE 1 120/60 | Nedco