SCHNEIDER 8536SCR3V02S | 8536SCR3V02S MAG STRSIZE 1TYPE 7/9120V/6 | Nedco