SCHNEIDER 8536SEG1V01 | 8536SEG1V01 MAG STR SIZE 3 TYPE 1 24V/ | Nedco