SCHNEIDER 8536SEG1V02 | 8536SEG1V02 MAG STR SIZE 3 TYPE 1 120V | Nedco