SCHNEIDER 8536SFG1V01 | 8536SFG1V01 MAG STR SIZE 4 TYPE 1 24V/ | Nedco