SCHNEIDER 8536SFG1V06 | 8536SFG1V06 MAG STR SIZE 4 TYPE 1 480V | Nedco