SCHNEIDER XVBC4M4 | XVBC4M4 RED FLASHING BANK 48-230V ACDC | Nedco