SCHNEIDER XVBKEQ3743G2 | XVBKEQ3743G2 XVB OVERPACK | Nedco