SCHNEIDER XVC1B5K | XVC1B5K 100MM TOWER BASE 24V ROGBC | Nedco