SCHNEIDER XVC6B5K | XVC6B5K 60MM TOWER BASE 24V ROGBC | Nedco