ABB H 122 1/2 EG | H122 1/2 EG TRAPNUT STRUT FASTENER 1/2S | Nedco