ABB H 122 1/2 EG | H1221/2EG 1/2 TRAPNUT STRUT FASTENER | Nedco