SCHNEIDER BDA160503 | BDA160503 MCCB 347V 50A | Nedco