SCHNEIDER XVC1B3K | XVC1B3K 100MM TOWER BASE 24V ROG | Nedco