SCHNEIDER XVC1M5K | XVC1M5K 100MM TOWER BASE 100-240V ROGBC | Nedco