SCHNEIDER XVC6M15S | XVC6M15S 60MM TOWER-100/240V-POLE BUZR | Nedco