SCHNEIDER XCSDMR5912 | XCSDMR5912 CYLINDRICAL MAGNETIC SAFETY | Nedco