SCHNEIDER 8536SCA3V02S | 8536SCA3V02S MAG STR SIZE 1 TYPE12 120V/ | Nedco