SCHNEIDER XVBL4M5 | XVBL4M5 BEACON FLASHING ORANGE | Nedco