BURNDY 25006462 | YAZV282NT38FX 4/0FX-LONG-SKV-3/8X1-NAR | Nedco