THOMAS & BETTS UFSK148DB | UFSK148DB SPLICE KIT | Nedco