SCHNEIDER BDA160451 | BDA160451 MCCB 347V 45A | Nedco