SCHNEIDER FTXCY1208 | FTXCY1208 YCONNFOR2M8ONTHEM12OFTHEIP67S | Nedco