SCHNEIDER XVC6B45SK | XVC6B45SK 60MM TOWER-BASE-24V-BUZR-FLSH | Nedco