SCHNEIDER TVS8HWA50X | TVS8HWA50X HWA SPD 600Y/347V 3 PH 4 WI | Nedco