SCHNEIDER XMLAM01V2S13 | XMLAM01V2S13 VACUUM SWITCH-4.06 TO-14.5 | Nedco