SCHNEIDER 8502SBO2V03 | 8502SBO2V03 MAG CONT SIZE 0 OPEN 240V/60 | Nedco