SCHNEIDER XB4BW3145 | XB4BW3145 22MM OPERATORCOMLETE UNIT | Nedco