SCHNEIDER XCSDMR79010 | XCSDMR79010 CYLINDRICAL MAGNETIC SAFETY | Nedco