SCHNEIDER XCSDMR7912 | XCSDMR7912 CYLINDRICAL MAGNETIC SAFETY | Nedco