SCHNEIDER XVC6M2K | XVC6M2K 60MM TOWER BASE 100-240V RO | Nedco