SCHNEIDER ZB6YA232 | ZB6YA232 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco