SCHNEIDER ZB6YC230 | ZB6YC230 16MM PB CAP 65168-024 | Nedco