SCHNEIDER 8536SEG6V02 | 8536SEG6V02 MAG STR SIZE 3 TYPE 1 120V/6 | Nedco