SCHNEIDER XVC1M3SK | XVC1M3SK 100MM TOWER-100/240V-BASE BUZR | Nedco