Z-TRAUQ INC. 45UVR-230VAC | 45UVR-230VAC UNDER-V | Nedco