BURNDY 610709 | YAV6CL 6AWG HVYDTY RING 1/4 STU 1.31"L | Nedco