ABB AUF624LHB4536 | AUF624LHB4536 AL HORZ ELB 45DEG | Nedco