ABB AUF624LHB9036 | AUF624LHB9036 AL HORZ ELB 90DEG | Nedco