NVENT CADDY SPRA0037EG | SPRA0037EG STRUT NUT 3/8 IN. | Nedco