SCHNEIDER EDB36050 | EDB36050 BKR 347V 3P 50A | Nedco