SCHNEIDER BDA160155 | BDA160155 MCCB 347V 15A | Nedco