SCHNEIDER BDA160255 | BDA160255 MCCB 347V 25A | Nedco