SCHNEIDER BDA160303 | BDA160303 MCCB 347V 30A | Nedco