SCHNEIDER BDA160355 | BDA160355 MCCB 347V 35A | Nedco