SCHNEIDER BDA160455 | BDA160455 MCCB 347V 45A | Nedco