SCHNEIDER BDA160601 | BDA160601 MCCB 347V 60A | Nedco