SCHNEIDER BDA160605 | BDA160605 MCCB 347V 60A | Nedco